Profesorado

Profesor
Periodo
Tutorías
Anual
Lunes 10:00 - 13:00 Virtual
Martes 10:00 - 13:00 Virtual
Tutorías 1º semestre
Jueves 10:00 - 12:00 Virtual - Previa Cita
Tutorías 1º semestre
Miércoles 13:30 - 14:30 Virtual
Miércoles 20:00 - 21:30 Virtual
Jueves 13:30 - 14:30 Virtual
Jueves 20:00 - 21:30 Virtual
Tutorías 2º semestre
Miércoles 13:30 - 15:00 Virtual y Presencial
Miércoles 20:00 - 21:30 Virtual y Presencial
Jueves 13:30 - 15:00 Virtual y Presencial
Jueves 20:00 - 21:30 Virtual y Presencial
Tutorías 1º semestre
Martes 17:00 - 18:00 Fac.Rrll y Rrhh, Dpcho.11
Miércoles 12:00 - 14:00 Virtual
Tutorías 2º semestre
Miércoles 17:00 - 20:00
Tutorías 1º semestre
Martes 10:00 - 14:00 Virtual-Cita Previa
Martes 16:00 - 18:00 Virtual-Cita Previa
Tutorías 2º semestre
Martes 17:00 - 18:00 Virtual-Cita Previa
Miércoles 10:00 - 13:00 Virtual-Cita Previa
Miércoles 16:00 - 18:00 Virtual-Cita Previa
Tutorías 1º semestre
Lunes 16:00 - 17:00
Miércoles 11:00 - 12:00
Miércoles 18:00 - 19:00
Jueves 10:00 - 13:00
Tutorías 2º semestre
Miércoles 10:00 - 13:00
Miércoles 16:00 - 19:00
Anual
Lunes 17:00 - 18:00 Campus Melilla
Miércoles 18:00 - 20:00 Campus Melilla
Tutorías 1º semestre
Lunes 11:00 - 14:00 Virtual
Martes 9:00 - 12:00 Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 11:00 - 14:00 Virtual
Martes 9:00 - 12:00 Virtual
Anual
Lunes 12:00 - 14:00 Virtual
Lunes 18:00 - 19:00 Virtual
Miércoles 12:00 - 14:00 Virtual
Miércoles 19:00 - 20:00 Virtual
Tutorías 1º semestre
Miércoles 11:00 - 13:00 Virtual
Jueves 10:00 - 12:00 Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 9:00 - 12:00 Virtual
Miércoles 9:00 - 10:00 Virtual
Anual
Lunes 11:00 - 13:00 Cita Previa
Lunes 14:00 - 15:00 Cita Previa
Jueves 10:00 - 12:00 Cita Previa
Jueves 13:00 - 15:00 Cita Previa
Tutorías 1º semestre
Miércoles 10:00 - 13:00 Campus de Melilla
Jueves 10:00 - 11:00 Campus de Melilla
Viernes 10:00 - 11:00 Campus de Melilla
Tutorías 2º semestre
Lunes 10:00 - 11:00 Campus de Melilla
Martes 10:00 - 13:00 Campus de Melilla
Miércoles 10:00 - 12:00 Campus de Melilla
Tutorías 2º semestre
Lunes 16:00 - 17:00 Fac.Rrll y Rrhh, Dpcho.12
Lunes 21:00 - 22:00 Fac.Rrll y Rrhh, Dpcho.12
Miércoles 16:00 - 17:00 Fac.Rrll y Rrhh, Dpcho.12
Miércoles 21:00 - 22:00 Fac.Rrll y Rrhh, Dpcho.12
Tutorías 1º semestre
Miércoles 9:00 - 15:00 Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 16:00 - 17:00 Fac.Rrll y Rrhh -Dpcho.11
Martes 12:00 - 14:00 Fac.Rrll y Rrhh -Dpcho.11
Martes 17:00 - 18:00 Fac.Rrll y Rrhh -Dpcho.11
Jueves 10:00 - 12:00 Fac.Rrll y Rrhh -Dpcho.11
Anual
Viernes 8:00 - 14:00 Virtual
Viernes 15:30 - 21:30 Virtual
Tutorías 2º semestre
Martes 18:00 - 19:30 Virtual
Martes 18:00 - 19:30 Virtual
Jueves 18:00 - 19:30 Virtual
Jueves 18:00 - 19:30 Virtual
Tutorías 1º semestre
Lunes 10:00 - 12:00 Online- Previa Cita
Martes 10:00 - 12:00 Online- Previa Cita
Miércoles 10:00 - 12:00 Online- Previa Cita
Tutorías 2º semestre
Martes 10:00 - 13:00 Fac. Psicologia-Dpcho 352
Jueves 10:00 - 12:00 Fac. Psicologia-Dpcho 352
Viernes 11:00 - 12:00 Fac. Psicologia-Dpcho 352
Anual
Lunes 9:00 - 10:00 Virtual
Lunes 12:00 - 14:00 Virtual
Jueves 9:00 - 10:00 Virtual
Jueves 12:00 - 14:00 Virtual
Tutorías 1º semestre
Lunes 10:00 - 12:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Martes 10:00 - 12:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Jueves 10:00 - 11:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Jueves 17:00 - 18:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Tutorías 2º semestre
Lunes 10:00 - 12:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Martes 10:00 - 11:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Martes 12:00 - 13:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Martes 19:00 - 20:00 Fac.Psicologia-Dp.324
Miércoles 9:00 - 10:00 Fac.Rrll y Rrhh -Dpcho.12
Tutorías 1º semestre
Martes 9:00 - 11:00 Fac.Psicologia-Dp.360
Miércoles 16:00 - 18:00 Fac.Psicologia-Dp.360
Jueves 16:00 - 18:00 Fac.Psicologia-Dp.360
Tutorías 2º semestre
Martes 18:00 - 19:00 Fac.Psicologia-Dp.360
Miércoles 9:00 - 12:00 Fac.Psicologia-Dp.360
Jueves 16:00 - 18:00 Fac.Psicologia-Dp.360
Tutorías 1º semestre
Martes 9:30 - 12:30 Virtual
Miércoles 9:30 - 12:30 Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 12:00 - 13:30 Virtual
Martes 9:30 - 14:00 Virtual
Primer semestre
Lunes 13:00 - 14:30 Calendly.Com/Sdelemus
Lunes 17:00 - 18:30 Calendly.Com/Sdelemus
Martes 12:00 - 13:00 Calendly.Com/Sdelemus
Miércoles 9:00 - 12:00 Calendly.Com/Sdelemus
Miércoles 12:30 - 14:30 Calendly.Com/Sdelemus
Viernes 9:00 - 12:00 Calendly.Com/Sdelemus
Anual
Martes 10:00 - 13:00 Virtual
Miércoles 10:00 - 13:00 Virtual
Tutorías 1º semestre
Martes 13:00 - 14:00 Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 12:00 - 14:00 Virtual
Anual
Viernes 13:00 - 15:00 Virtual - Previa Cita
Tutorías 1º semestre
Lunes 12:00 - 13:00 Virtual - Previa Cita
Tutorías 1º semestre
Martes 9:30 - 11:30 Virtual Previa Cita
Martes 15:30 - 18:30 Virtual Previa Cita
Viernes 12:30 - 13:30 Virtual Previa Cita
Tutorías 2º semestre
Lunes 9:30 - 10:30 Virtual Previa Cita
Lunes 12:30 - 14:00 Virtual Previa Cita
Miércoles 10:30 - 14:00 Virtual Previa Cita
Tutorías 1º semestre
Lunes 12:00 - 14:00
Martes 10:00 - 11:00
Miércoles 12:00 - 14:00
Jueves 10:00 - 11:00
Tutorías 2º semestre
Martes 10:00 - 13:00
Jueves 10:00 - 13:00
Tutorías 2º semestre
Martes 11:00 - 12:00 Fac. Psicologia - Dp. 326
Martes 13:00 - 14:00 Fac. Psicologia - Dp. 326
Jueves 12:00 - 14:00 Fac. Rrll y Rrhh-Dp.12
Jueves 16:00 - 18:00 Fac. Rrll y Rrhh-Dp.12
Tutorías 1º semestre
Martes 12:00 - 15:00 Virtual
Jueves 12:00 - 15:00 Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 14:00 - 17:00 Virtual
Jueves 10:00 - 12:00 Virtual
Jueves 14:00 - 15:00 Virtual
Anual
Martes 16:00 - 18:00 Virtual
Tutorías 1º semestre
Martes 12:00 - 14:30 Psicologia-355A y Online
Jueves 12:00 - 14:30 Psicologia-355A y Online
Viernes 10:00 - 11:00 Psicologia-355A y Online
Tutorías 2º semestre
Martes 9:00 - 11:00 Psicologia-355A y Online
Martes 12:00 - 14:30 Psicologia-355A y Online
Jueves 12:00 - 13:30 Psicologia-355A y Online
Tutorías 1º semestre
Miércoles 9:00 - 15:00 Virtual
Tutorías 1º semestre
Lunes 9:30 - 12:30 Virtual
Viernes 9:30 - 12:30 Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 16:00 - 18:00 Virtual
Martes 16:00 - 18:00 Virtual
Miércoles 10:00 - 12:00 Virtual
Anual
Martes 10:00 - 14:00 Virtual
Miércoles 17:00 - 19:00 Virtual
Anual
Lunes 12:00 - 14:00 Virtual
Tutorías 1º semestre
Lunes 12:00 - 14:00 Fac. Cc. Trabajo-Dp. 11
Tutorías 2º semestre
Lunes 11:00 - 14:00 F..CC.Politicas y Sociolo
Viernes 11:00 - 14:00 F..CC.Politicas y Sociolo
Anual
Martes 10:00 - 11:30 D.344-Cimcyc-Previa Cita
Tutorías 2º semestre
Miércoles 10:00 - 12:00 Virtual - Previa Cita
Tutorías 1º semestre
Miércoles 10:00 - 11:00 Psicologia-Dp.352/Virtual
Miércoles 12:00 - 14:00 Psicologia-Dp.352/Virtual
Tutorías 2º semestre
Lunes 11:00 - 14:00 Psicologia-Dp.352/Virtual
Martes 11:00 - 14:00 Psicologia-Dp.352/Virtual
Anual
Martes 11:30 - 14:30 Calendly.Com/Gbwillis
Martes 15:30 - 18:30 Calendly.Com/Gbwillis
Tutorías 1º semestre
Lunes 10:00 - 11:30 Fac.Rrll y Rrhh - Dpcho.3
Lunes 17:00 - 18:00 Virtual