Profesorado

Descargar versión en PDF
Apellidos y NombreE-mail DespachoTeléfono
Barranco Navarro, Jerónimo--LOGIN--7a31d8c9bae32383cd865267bc1dcdb8ugr[dot]es TS958 242983
Berzosa Sáez, Clotilde--LOGIN--402519dd0f72fc641a4dbd84c7e81e02ugr[dot]es CCT-11958 242994
Calvo Salguero, Antonia--LOGIN--e617da6c42e8624512aa70f6b701d406ugr[dot]es PSI-324958 243745
Delgado Padial, Antonio--LOGIN--b1d6f31a1c5a2b415824773b668e95c1ugr[dot]es CCT 958 242987
Díaz Bretones, Francisco--LOGIN--592c2e13ac94e550d4c16a42dfcd568bugr[dot]es CCT-11B 958 249545
Díaz Conde, María del Pilar--LOGIN--0be2b99e293e1096e50072349d7a93faugr[dot]es CCT-11958 242994
Expósito Jiménez, Francisca--LOGIN--fbdc792ce5165b88d5f0f79af8f46ac9ugr[dot]es PSI-322958 246277
Fernández Millán, Juan Manuel--LOGIN--481cb6aca6cd415a890dcf9c8da47717gmail[dot]com Melilla952 690820
García García, José Manuel--LOGIN--dba9f8eb82e5d8667b62002bd60b7425juntadeandalucia[dot]es CCT-11958 242994
García Gómez, María Teresa--LOGIN--055727a8b22e289b2b63bb19c83bbf97mtgg[dot]jazztel[dot]es CCT-11958 242994
García Martínez, J. Miguel Angel--LOGIN--841bb1cb70e42564cec56ecdb95f002augr[dot]es PSI-324958 243745
García Ramírez, José Miguel--LOGIN--ed66909648018a4f4772a348b20fa2a6ugr[dot]es CCEE-137958 246391
Gómez Berrocal, Carmen--LOGIN--d3ba5e4c2ec5e8b0c5ac0f9d53b03dbcugr[dot]es PSI- 352958 246247
González González, José María--LOGIN--a4871c3c9b41d744a9db90209112ae3augr[dot]es CCT-11958 242994
Herrera Enríquez, María del Carmen--LOGIN--59665f4499dadd824bdc9095d6bac1acugr[dot]es PSI-399958 243748
Lemus Martín, Soledad de--LOGIN--5c72f09d241c591dd54bdc9551249af0ugr[dot]es PSI-399958 243748
Martínez Gutiérrez, Rocío--LOGIN--7a005c5eca42f8544aa6f78f474b30b2ugr[dot]es PSI-388
Monteoliva Sánchez, Adelaida--LOGIN--11109cec578b3385277c9ae779c086a0ugr[dot]es PSI-324958 243745
Moya Garófano, Alba--LOGIN--0c839846869498d3b1e1a111881d310cugr[dot]es Melilla
Moya Morales, Miguel Carlos--LOGIN--540e8caf6ca63f6b6eb026eacefb72d2ugr[dot]es PSI-349958 249610
Puertas Valdeiglesias, Susana--LOGIN--c8d72d970204c71f1b6ce67ad4f7ab3cugr[dot]es PSI-388958 246277
Ramos Álvarez, Rodolfo--LOGIN--44be81303e58c1b64d73f0873c3838c2ugr[dot]es Melilla958248494
Rivas Rivas, Roberto--LOGIN--4a43f2fbdda88000d35fe4b961d5bab8ugr[dot]es PSI-326958 249614
Rodríguez Bailón, Rosa--LOGIN--87a1f0adc1932f407fd520b2280b48c4ugr[dot]es PSI-355A958 240690
Romero Ramírez, Antonio--LOGIN--ada708d2cccf1d1782facbb62ae787e8ugr[dot]es PSI-337958 246275
Romero Sánchez, Mónica--LOGIN--ffc0be95992724d313c1ea1a67f4d68bugr[dot]es PSI-399958243748
Ruiz Arias, Sergio--LOGIN--d7b08b7904c61a1529c7365059434bccugr[dot]es PSI-352958 249611
Ruiz Romero, Josefa--LOGIN--05efb9723e28c88bf06e77217a7ebcd7ugr[dot]es PSI- 322958 246391
Sánchez Santa-Bárbara, Emilio--LOGIN--8e8ae59c2cd90486d43d3446b14be3e3ugr[dot]es CCT-11958 249889
Valor Segura, Inmaculada--LOGIN--8857408787b1ae35a7801884b688495fugr[dot]es PSI-352958 249611
Willis Sánchez, Guillermo--LOGIN--5f7625d4fa925c5bd623bb9e2a054c8cugr[dot]es PSI-213958240788

Leyenda

  • PSI: Facultad de Psicología
  • CCT: Facultad de Ciencias del Trabajo
  • TS: Facultad de Trabajo Social
  • CCEE: Facultad de Ciencias de la Educación